Allerheiligen

1 november


Allerheiligen is een feestdag dat gevierd wordt op 1 november onder katholieken en anglicanen. Het is een dag waarop alle heiligen vereerd en herdacht worden.

Op de volgende dag wordt Allerzielen gevierd. Op deze dag worden alle gestorven herdacht.

Onze webshops zijn altijd open, zelfs op feestdagen! Bezoek enkele van onze voorbeeld webwinkels op (dit is een advertentie) www.netpulse-webdesign.be

Rooms-katholiek feest

Het ‘einde der tijden’ is een thema dat aan bod komt in de kerkelijke viering van Allerheiligen. Er worden kerkhoven bezocht en aan alle heiligen worden missen opgedragen. Hun leven in de hemel wordt herdacht en als voorbeeld gesteld voor een goed christelijk leven.

Op de vooravond van Allerheiligen en de dag zelf, worden voorbereidingen getroffen voor Allerzielen. De kerkhoven worden schoongemaakt en versierd met bloemen.